As u vir ‘n BSA seminaar bespreek, aanvaar u, en onderwerp u uself aan, hierdie BSA seminaar voorwaardes en bepalings.

Alle BSA seminare se aanbieding is onderhewig aan ‘n minimum aantal registrasies / inskrywings. Indien die vereiste minimum aantal inskrywings nie verkry word nie, die seminaar nie aangebied gaan word nie. Die persone wat reeds geregistreer het sal in kennis gestel word en het hy/sy dan die keuse vir terugbetaling van die volle bedrag wat deur hom / haar betaal is, of om dit aan te wend vir die volgende BSA seminaar.

BSA behou die reg voor om seminare op kort kennisgewing te kanselleer op grond van force majeur of omstandighede buite BSA se beheer,  in welke geval BSA ‘n gedeelte van die  seminaargelde sal terugbetaal.

U bespreking is eers geldig as die volle bedrag registrasiegeld vir die seminaar deur BSA ontvang is.

Indien u kanselleer langer as veertien (14) dae voor die seminaar in aanvang neem, word sestig (60%) persent van die gelde (wat u aan BSA betaal het vir die seminaar), aan u terugbetaal.

Indien u kanselleer korter as veertien (14) dae voor die seminaar in aanvang neem, word geen seminaargelde terugbetaal nie.

U woon die seminaar by, en betree die seminaar perseel, onderhewig aan die voorwaardes, vereistes en bepalings van die persone en instansies in beheer van die seminaarperseel. 

U betree ook die perseel onderhewig aan BSA se bepalings an voorwaardes.

U vrywaar BSA, en die persone en instansies in beheer van die seminaarperseel, van enige eise, besering, verlies of dood weens u bywoning van BSA se seminaar, of weens u betreding van die perseel.

Reg van toegang word voorbehou.

Luidrugtigheid, geraas, onwelvoeglike kleredrag, vloek, Godslastering, besopenheid of disrespek vir ander, is verbode. Daar word van u verwag om ander met respek te behandel en die landswette na te kom.

As  u nie hierdie seminaar bepalings en voorwaardes nakom nie, kan u die perseel belet word.

Navrae kan gerig word aan BSA by bemiddelingsa@gmail.com of deur 082 825 8876 gedurende werksure te skakel.

LAAI BSA STANDAARD VOORWAARDES HIER AF.

Indien u dit nie afgelaai kry nie, stuur asb ‘n epos aan BSA by versoek@bemiddelingsa.com of skakel 082 825 8876 gedurende werksure.

BSA vorder en stoor slegs data en inligting wat ingevolge wetgewing vereis word (Bv. ingevolge die Finansiële Intelligensie Sentrum Wet – FIS-wet) en wat benodig word om die bemiddeling en administrasie te kan doen. 

Sien BSA standaard voorwaardes.

Geen inligting van enige kliënt word met ander persone of instansies gedeel nie behalwe soos:

  • nodig om die bemiddeling en administrasie te kan doen
  • vereis ingevolge wetgewing of ‘n hofbevel
  • met  jou ooreengekom.

Behalwe as wetgewing of hofbevel vereis dat inligting langer gestoor word, word inligting van ‘n kliënt vernietig na 90 dae nadat:

  • ‘n kwotasie verval het
  • ‘n bemiddelingsooreenkoms verval het omdat betaling nie ontvang is nie
  • ‘n bemiddeling afgehandel is.

As u wel die  betaling gemaak het vir ‘n bemiddeling (mediasie), en u wil daarna die bemiddeling kanselleer, word ‘n  gedeelte van die bedrag wat BSA ontvang het, terugbetaal as volg:

  • As u ‘n bemiddeling (mediasie) kanselleer MEER as 72 uur voor die aanvang van die bemiddeling:

Die bedrag deur BSA ontvang, minus werklike koste aangegaan tot op datum van kansellasie, minus 25% van die balans nadat koste afgetrek is.

Voorbeeld:

Gekwoteerde bedrag:                   R10 000

minus werklike koste:                    R1 000

Balans:                                                     R9 000

-25% van balans (R9 000)             R2 250

Terugbetaalbaar:                                R6 750

  • As u ‘n bemiddeling (mediasie) kanselleer MINDER as 72 uur voor aanvang van die bemiddeling:

Die bedrag deur BSA ontvang, minus werklike koste aangegaan tot op datum van kansellasie, minus 80% van die balans nadat koste afgetrek is..

Voorbeeld:

Gekwoteerde bedrag:                   R10 000

minus werklike koste:                    R1 600

Balans:                                                     R8 400

-80% van balans (R8 400)             R6 720

Terugbetaalbaar:                                R1 680

Deur ‘n e-pos te stuur aan BSA by versoek@bemiddelingsa.com

Dit is u plig om seker te maak BSA het u kansellasie-epos ontvang.

U kan kansellasie bevestig deur 082 825 8876 te skakel gedurende werksure.