1. Hoe begin ek die bemiddelingsproses?

Terloops – “bemiddeling” en “mediasie” is dieselfde ding. 

Begin deur met almal wat aan die bemiddeling moet deelneem, te praat, en met hul ooreen te kom om die dispuut te bemiddel (te medieer).

As u namens ‘n iemand anders gaan optree moet u ‘n volmag kry, en as u namens ‘n groep persone of regspersoon (maatskappy, trust, klub, kerkraad, ens) gaan optree, moet u ‘n resolusie kry.

Sodra almal instem om te bemiddel kan u ʼn kwotasie versoek. Klik op Versoek kwotasie“.  Voltooi die vraelys.

As u nie die vrymoedigheid het om met die ander partye oor moontlike bemiddeling te praat nie, kan BSA namens u met die ander partye praat om hul instemming tot bemiddeling te kry. 

Versoek ‘n kwotasie – by een van die vrae kan u die ander partye se besonderhede invul. Alternatiewelik kan u ‘n epos stuur na versoek@bemiddelingsa.com en vra dat BSA die ander partye namens u kontak.

2. Wat gebeur volgende?

U behoort binne 3 dae (72 uur) ʼn skriftelike kwotasie te ontvang.

As u nie die kwotasie binne 72 uur ontvang nie, het BSA dalk nie u versoek ontvang nie. Kontak dan BSA by bemiddelingsa@gmail.com of skakel 082 825 8876 tydens werksure.

3. Wat moet ek doen as ek die kwotasie kry?

U moet die kwotasie deurlees en seker maak u verstaan en aanvaar al die voorwaardes. As u oor enigiets onseker is, rig ‘n navraag aan  versoek@bemiddelingsa.com of skakel 082 825 8876 tydens werksure.

4. Hoe aanvaar ek die kwotasie?

U aanvaar die kwotasie deur betaling te maak, geheel of gedeeltelik. 

Stuur bewys van betaling aan BSA by versoek@bemiddelingsa.com

5. Wat gebeur as ek die kwotasie aanvaar?

As u die kwotasie aanvaar het (deur betaling te maak), word dit ʼn bindende bemiddelingsooreenkoms tussen uself en BSA (BSA gaan die bemiddeling vir u gaan hanteer). BSA gaan u dan kontak om die reëlings vir die bemiddeling te tref. 

Onderskei tussen die bemiddelingsooreenkoms (tussen uself en BSA), en die skikkingsooreenkoms (aangegaan tussen die partye as die dispuut geskik word).

6. Hoeveel tyd het ek om die kwotasie te aanvaar en betaling te maak?

Die kwotasie moet binne 40 dae aanvaar word deur betaling binne 40 dae te maak.

Na 40 dae verval die kwotasie outomaties as BSA nie betaling ontvang het nie.

Die bemiddeling word eers gereël nadat die betaling deur BSA ontvang is.

7. Hoe weet ek BSA het my betaling ontvang?

U sal ʼn ontvangserkenning en/of kwitansie vanaf BSA kry.

As u nie ʼn ontvangserkenning of kwitansie vanaf BSA gekry het nie, beteken dit BSA het nie u betaling ontvang nie. Stuur dit weer na versoek@bemiddelingsa.com of kontak BSA by 082 825 8876 tydens werksure.

8. Kan ek weer aansoek doen vir ʼn kwotasie / bemiddeling?

Ja, u kan te enige tyd weer aansoek doen vir ʼn kwotasie.

9. Wanneer gaan die bemiddeling plaasvind?

Sodra BSA u betaling ontvang het sal u gekontak word om die reëlings vir die bemiddeling te finaliseer. Die datum, tyd en plek sal met u gereël word.

U kan self bepaal hoe gou die bemiddeling moet plaasvind.

Dit is egter onderhewig aan die beskikbaarheid van die ander partye, ‘n lokaal, ‘n bemiddelaar (mediator), vakansiedae, ens.

10. Waar gaan bemiddeling plaasvind?

BSA is tans aan die uitbrei.  Die dorpe en stede waar bemiddelaars werksaam sal wees, sal hopelik spoedig meer word.

Lokale:  Amper enige geskikte lokaal soos deur die partye en / of BSA gereël.  Daar is wel ‘n paar vereistes waaraan die lokaal moet voldoen.

Die vereistes van die lokaal sal voor die tyd met u bespreek word.

Dorpe / stede:  BSA beoog nie om bemiddelaars in elke dorp of stad in SA te vestig nie.  Dit is bloot nie prakties of ekonomies nie. Die groter streeksdorpe en sentra word geteiken vir bemiddeling.

Dit mag dus moontlik gebeur dat:

  1. die bemiddeling aanlyn sal moet geskied, of
  2. die bemiddelaar / mediator na u dorp sal moet reis, of
  3. uself en die ander partye na ‘n naburige dorp sal moet reis.
11. Wat gebeur tydens bemiddeling?

Die bemiddelaar volg ʼn proses met die partye en gebruik sekere tegnieke om die partye te help om self tot skikking te kom. 

Met aanvang van die bemiddeling sal die bemiddelaar die proses aan almal verduidelik.

Dit wat tydens bemiddeling gesê word, is vertroulik en mag nie later in ʼn hof gebruik word nie.

Jy kan dus vrylik onderhandel sonder vrees dat jy iets gaan sê wat jou gaan benadeel.

Die Bemiddelaar is ‘n opgeleide en onafhanklike persoon wat die partye se beste belange op die hart dra.

Die Bemiddelaar moet die partye gelyk behandel.

Die Bemiddelaar mag nie regsadvies gee nie.

Enige party kan te enige tyd die bemiddeling verlaat sonder dat daar enige nadelige gevolge vir sy saak is.

12. Wat gebeur as skikking bereik word?

As skikking bereik word, word ʼn skriftelike skikkingsooreenkoms deur die Bemiddelaar opgestel wat dan deur die partye onderteken word.

Die skikkingsooreenkoms is ʼn bindende en regsgeldige kontrak wat, indien nodig, deur enige party in ‘n hof afgedwing kan word sou die skikkingsooreenkoms nie nagekom word nie.   

Gewoonlik is dit nie nodig om verder te litigeer nie want die partye kom vrywillig ooreen.

13. Wat gebeur as skikking NIE bereik word nie? 

Die Bemiddelaar reik ‘n sertifikaat uit van “Geen skikking” met of sonder redes of verduideliking. 

Enige party kan dan daarna verdere stappe neem om die dispuut op te los, as hul wil.

Verdere stappe sluit bv. in om weer te bemiddel, te arbitreer of te litigeer (hof toe te gaan).

 

Nuutste Opmerkings

1 thought on “Bemiddelingsproses”

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.