Volgende kursus

MEDIASIE VAARDIGHEDE
28 Junie –  2 Julie (5 dae) Pretoria 
 
Sluitingsdatum vir registrasie: 10 Junie 2021
 
Registreer en betaal voor 17 Mei 2021 vir 20% korting.
 
Aanbieding van seminaar onderhewig aan minstens 8 inskrywings
 

Pretoria: lokaal bevestig te word

Maandag tot Vrydag: 9:00 – 16:00

Taal van aanbieding: Afrikaans en Engels

Seminaarkoste: R8 750

Registrasie eers geldig as betaling ontvang is.

Betalingsbesonderhede word hieronder verskaf nadat onderstaande registrasievorm voltooi is.

As u vir enige BSA seminaar / kursus registreer, stem u toe tot BSA se voorwaardes en bepalings. Dit verskyn op BSA se webwerf onder “Voorwaardes en beleid”.

Seminaar 28 Junie - 2 Julie 2021
Click or drag a file to this area to upload.
BETALINGSBESONDERHEDE:

Betaling per EFT 

CJ van Dyk

Tjekrekening: 408 009 0320

Absa Brooklyn,

Takkode: 632 005

Verwysing: u voorletters & van

Epos bewys van betaling aan: versoek@bemiddelingsa.com

 

Aanlynbetaling d.m.v. Payfast – hieronder: 

Payfast is ‘n betroubare en veilige betalingsplatform wat algemeen gebruik word. Indien dit die eerste keer is wat u van Payfast gebruik maak, kan u gratis ‘n Payfast rekening op die Payfast webblad skep as deel van die proses. U kan andersins aanteken met u bestaande Payfast rekening.

Geen kaart- of bankbesonderhede word deur Bemiddeling SA (BSA) versamel of gestoor nie. Die transaksie geskied geheel en al op Payfast se webwerf. U sal gevolglik na Payfast se webwerf herlei word, en weer terug na BSA se webwerf nadat u betaling afgehandel is.

Seminaarkoste: R8 750 

Jammer vir die Payfast Engels maar BSA het ongelukkig geen beheer oor Payfast se taalvoorkeur nie.

Pay